Các khóa học đã đăng ký

Lơp đang học

LỚP 12

LỊCH HỌC

BÀI HỌC

ĐĂNG KÝ

Lớp 12L1,2

Thứ 5: 16h-17h30 hoạc 18h-19h30

và 

chủ nhật: 16h-17h30 hoạc 18h-19h30


+ SÓNG ĐIỆN TỪ BUÔI 1


+ SÓNG ĐIỆN TỪ BUỔI 2 


Lớp 12L3,4

Thứ 2: 16h-17h30 hoạc 18h-19h30

Thứ 6: 16h-17h30 hoạc 18h-19h30

+ cực trị L,C thay đổi+ cực trị w thay đổi


Lớp 12L5,6

Thứ 3: 16h-17h30 hoạc 18h-19h30

Thứ 7: 16h-17h30 hoạc 18h-19h30

+ cực trị L,C thay đổi+ cực trị L,C thay đổi

LỚP 12L7,8

thứ 2 hoạc thứ 3 : 19h45-21h15 

và 

thứ 6 hoạc thứ 7: 19h45-21h15 


+ MẠCH RLC GHÉP NỐI TIẾP+ GIẢN ĐỒ VECTO


LỚP 11

LỊCH HỌC

BÀI HỌC

ĐĂNG KÝ

Lớp 11L1

18h-21h tối thứ 4 hàng tuần 

KHẢI GIẢNG HỌC KỲ 02


Lớp 11L2

8h đến 11h sáng chủ nhật hàng tuần

KHẢI GIẢNG HỌC KỲ 02LỚP 10

LỊCH HỌC

BÀI HỌC

ĐĂNG KÝ

Lớp 10L1

8h đến 11h sáng thứ 5 hàng tuần

KHẢI GIẢNG HỌC KỲ 02


036 678 2246