Các khóa học đã đăng ký

20 ĐỀ THI THỬ CHẤT LƯỢNG LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Mã COUPON sai. Vui lòng nhập chính xác mã.

Vui lòng mua sách để tham gia khóa học

Xác nhận

5 LÝ DO CHỌN CUỐN SÁCH 20 ĐỀ THI THỬ CHẤT LƯỢNG: ( VIDEO CHỮA FULL TỪNG CÂU ) 

1. Đề thi được xây dựng theo đúng ma trận đề thi THPT QG hiện hành của Bộ GD & ĐT.

2. Câu hỏi được chọn lọc kĩ lưỡng, bao quát toàn bộ chương trình thi hiện hành, gồm chủ yếu kiến thức lớp 12, có quan tâm đến các kiến thức trọng tâm lớp 11 và 10.

3. Câu hỏi trong đề được sắp xếp theo trình tự độ khó tăng dần.

4.  100% câu hỏi đều có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giải thích cặn kẽ mọi vấn đề của câu hỏi. Việc này giúp các em có thể chủ động trong việc học và học hiệu quả.

5. Câu hỏi trong đề có tính phân loại cao, đảm bảo đủ bốn mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao.

Sách xuất bản và ra mắt ngày 10/01/2020

Mã COUPON sai. Vui lòng nhập chính xác mã.

Vui lòng mua sách để tham gia khóa học

Xác nhận


ĐỀ THI SỐ 01: ĐỀ HỌC THỬ

Mã COUPON sai. Vui lòng nhập chính xác mã.

Vui lòng mua sách để tham gia khóa học

Xác nhận

ĐỀ THI SỐ 02

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

 CÂU 1

CÂU 2:

CÂU 3

CÂU 4

ĐỀ THI SỐ 03

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 04

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 05

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 06

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 07

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 08

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 09

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 10

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 11

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 12

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 13

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 14

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 15

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 16

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 17

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 18

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 19

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

ĐỀ THI SỐ 20

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách
036 678 2246